logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj


Aktualności z 2023 roku

W dniach od 14 do 15 czerwca 2023 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu odbędzie się XXII Konferencja sprawozdawcza „Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2018–2022”. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Pismo przewodnie >>
Zgłoszenie referenta >>
Medal Nagrody im. K. Dąbrowskiego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich ogłosił XXI edycję (za 2022 rok) Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego za upowszechnianie wiedzy o pradziejach i historii oraz o kulturze materialnej ziem polskich. Serdecznie zapraszamy wszystkich archeologów oraz wszelkie instytucje i or­ganizacje archeologiczne do zastanowienia się nad kandydatami do tej Nagrody i do złożenia odpowiednich wniosków do 31 marca 2023 roku na adres Zarządu Głównego SNAP (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań) lub e-mailem na adres: snap@snap.org.pl lub jacwierz@amu.edu.pl.

Czytaj więcej >>

Redakcja „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych” zachęca wszystkich do nadsyłania (do 30 czerwca br.) artykułów problemowych lub sprawozdań z badań do publikacji w 22 tomie tego czasopisma, który ukaże się jeszcze w tym roku, a będzie on poświęcony osobie prof. Tadeusza Makiewicza. Najlepiej by było, gdyby artykuły te wiązały się merytorycznie z zakresem zainteresowań T. Makiewicza, ale nie jest to warunek konieczny przyjęcia do druku. Na Z wymaganym sposobem przygotowania tekstu i materiałów graficznych do druku można zapoznać się pod adresem:
www.snap.poznan.pl/index.php?go=wsa_instrukcja_wydawnicza.

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 21

13 stycznia 2023 roku dotarł do nas świeżo wydany 21 tom Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych za rok 2022, a w nim 22 artykuły i sprawozdania wielu autorów. Już teraz zachęcamy do składania artykułów do druku w następnych tomach. Tom 22 Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych planujemy wydać jeszcze w bieżącym roku.


Czytaj więcej >>


Aktualności z lat:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN