logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj


Decyzją Zarządu Głównego SNAP z dnia 13 maja został zmieniony termin XXXI Zjazdu. Odbędzie się on 24 września 2022 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wielkopolskiego SNAP odbędzie się 24 maja (wtorek) 2022 r. o godz. 17:00, w siedzibie Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu (Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7), w sali J. Kostrzewskiego (sala 1.43, parter). Wszystkich członków SNAP serdecznie zapraszamy!

11 czerwca 2022 roku odbędzie się XXXI Zjazd SNAP. Miejscem obrad będzie siedziba Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7).

Plakat konferencji

Znany jest już program Funeralii Lednicko-Gnieźnieńskich (spotkanie 22) zatytułowanych „Uniwersalizm i różno­rod­ność. Grób w badaniach interdyscyplinarnych”.


Czytaj więcej >>

Do rozdysponowania wśród członków Oddziału otrzymaliśmy 30 egzemplarzy wydanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu tomu materiałów pokonfe­rencyjnych pt. „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce” (230 ss.), który powstał przy współpracy z naszym Oddziałem SNAP (red. Henryk Machajewski). Wydawnictwo to może otrzymać każdy, kto nie ma zaległości w płaceniu składek członkowskich, do roku 2022 włącznie. Zamówienia proszę przesyłać pod adresem jacwierz@amu.edu.pl.
Spis treści tomu

W dniach od 18 do 19 maja 2022 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbędą się kolejne Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie (spotkanie 22) zatytułowane „Uniwersalizm i różno­rod­ność. Grób w badaniach interdyscyplinarnych”.


Czytaj więcej >>

Rozpoczął się już nowy rok 2022 dlatego przypominamy, że wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i nadal wynosi 4 zł miesięcznie, a więc 48 zł rocznie. Składkę najwygodniej opłacić przelewem na konto bankowe Oddziału Wielkopolskiego SNAP nr 81 1750 0012 0000 0000 3712 0642.Aktualności z lat:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN