SNAP
Szturm grodu

20 sierpnia 2017 roku — IV Grzybowski Turniej Wojów już za nami. Kto nie był, niech żałuje, a jest czego! Na dowód tylko jedno zdjęcie — scena symbolicznego szturmu grodu w wykonaniu Inter­dys­cy­pli­narnej Grupy Teatralnej Asocja­cja 2006, ale róż­nych atrakcji było wiele, jak zwykle zresztą w Grzy­bo­wie.

Plakat Turnieju

19 i 20 sierpnia 2017 roku (sobota–niedziela), w godz. 10–18, w Grzybowie koło Wrześni odbędzie się IV Grzybowski Turniej Wojów, w tym roku pod hasłem: „Rękawica została rzucona”. Szczegółowy program w załączeniu!

30 czerwca 2017 roku (piątek) Zarząd Oddziału SNAP w Szczecinie ogłosił X edycję Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 30 września br.

Regulamin Nagrody >>

29 czerwca 2017 roku (czwartek) prof. Hanna Kóčka-Krenz odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania — gratulujemy!

Czytaj więcej >>

10 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 11:15, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 65), rozpocznie się XXVIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów SNAP. W czasie Zjazdu m.in. zostanie wręczona Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego przyznawana za popularyzację archeologii.

Grody i miasta będą tematem XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Impreza współorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy i wiele innych podmiotów (w tym Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich), co roku przyciąga tłumy miłośników średniowiecza. Tym razem odbędzie się 3 i 4 czerwca!

Będą opowieści o dawnych ośrodkach życia społecznego, o ich niezwykłych karierach i upadkach, o roli jaką odegrały w naszych dziejach. Przywołany zostanie obraz dawnych ośrodków, wspaniałość ich fortyfikacji i monumentalnych budowli, pejzaż kramów, warsztatów, domów i ulic, gwar kupców, rzemieślników oraz ciekawskiej gawiedzi!

Będą popisy kuglarzy i ludowych grajków, dym palenisk i szczęk broni — słowem kolory, dźwięki, zapachy i smaki średniowiecza, a także wykłady, wystawy, prezentacje i warsztaty dla dzieci oraz dyskusje o grodach i miastach, które będą toczone wśród słowiańskich namiotów i w klasztornych krużgankach. Tradycyjnie nie zabraknie pokazów, inscenizacji i koncertów.

Program Festiwalu >>

31 maja 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mgr Jakub Wrzosek (doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) wygłosi wykład „Archeologia konfliktów zbrojnych: przybliżenie problematyki”.
Po wykładzie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Wielkopolskiego SNAP, podsumowujące miniony rok działalności, w czasie którego wybrani zostaną delegaci na zjazd SNAP w Łodzi (10 czerwca br.).

Funeralia 19, Poznań 2017

Ukazał się 19 tom Funeraliów Lednickich pod tytułem: Chrzest — przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne (Poznań 2017, ss. 232), a w nim „16 tekstów obrazujących przekrój dyskusji, jaka toczyła się w maju 2016 roku nad Jeziorem Lednickim”, jak piszą we wstępie redaktorzy tego dzieła: Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

XX Funeralia Lednickie

W dniach 10–11 maja 2017 odbędą się kolejne Funeralia Lednickie. W tym roku już po raz 20!
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Antropologiczne, nasz Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Program Funeraliów >>
Foto

27 stycznia 2017 roku pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grupa mieszkańców wschodniej i południowej Wielkopolski, z gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, protestowała przeciwko rozbudowie odkrywki Ościsłowo, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Odkrywka ta zniszczy dobrze zachowane, rozległe i właściwie jedyne cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, odkryte przez Krzysztofa Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Czytaj więcej na stronie „Głosu Wielkopolskiego” >>
Świątynia Mnajdra

23 listopada 2016 roku w Collegium Historicum UAM w Poznaniu odbyło się zebranie członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP, poprzedzone wykładem dr. hab. Jacka Wierzbickiego: „Megalityczne świątynie Malty i Gozo”.

Nagroda im. J. Kostrzewskiego

20 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok wybitnemu archeologowi litewskiemu, prof. dr. hab. Mykolasowi Michelbertasowi. Nagrodę wręczyli wiceprezesi SNAP: mgr Alina Jaszewska i dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM oraz wicedyrektor Instytutu Archeologii UAM, dr hab. Jacek Wierzbicki.

Gospodarzem tego wydarzenia był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Jarosław Czubiński. Obecni byli też m.in. rektor Uniwersytetu Wileńskiego, prof. dr hab. Artūras Žukauskasz i kierownik Katedry Archeologii, prof. dr hab. Albinas Kuncevičius.

Czytaj więcej >>
WSA, t. 16

Wreszcie ukazał się długo oczekiwany i „trochę” spóźniony 16 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”, noszący jeszcze rok wydania 2015.

Jak na profil tego czasopisma prezentowany wolumin przynosi nietypowy zestaw prac, bowiem na 264 stronach druku znalazły się w nim nie tylko artykuły poświęcone Wielkopolsce, ale i kilka opracowań pod wspólnym tytułem: Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii.


 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN