SNAP

31 maja 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mgr Jakub Wrzosek (doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) wygłosi wykład „Archeologia konfliktów zbrojnych: przybliżenie problematyki”.
Po wykładzie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Wielkopolskiego SNAP, podsumowujące miniony rok działalności, w czasie którego wybrani zostaną delegaci na zjazd SNAP w Łodzi (10 czerwca br.).

Funeralia 19, Poznań 2017

Ukazał się 19 tom Funeraliów Lednickich pod tytułem: Chrzest — przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne (Poznań 2017, ss. 232), a w nim „16 tekstów obrazujących przekrój dyskusji, jaka toczyła się w maju 2016 roku nad Jeziorem Lednickim”, jak piszą we wstępie redaktorzy tego dzieła: Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

XX Funeralia Lednickie

W dniach 10–11 maja 2017 odbędą się kolejne Funeralia Lednickie. W tym roku już po raz 20!
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Antropologiczne, nasz Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Program Funeraliów >>
Foto

27 stycznia 2017 roku pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grupa mieszkańców wschodniej i południowej Wielkopolski, z gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, protestowała przeciwko rozbudowie odkrywki Ościsłowo, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Odkrywka ta zniszczy dobrze zachowane, rozległe i właściwie jedyne cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, odkryte przez Krzysztofa Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Czytaj więcej na stronie „Głosu Wielkopolskiego” >>
Świątynia Mnajdra

23 listopada 2016 roku w Collegium Historicum UAM w Poznaniu odbyło się zebranie członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP, poprzedzone wykładem dr. hab. Jacka Wierzbickiego: „Megalityczne świątynie Malty i Gozo”.

Nagroda im. J. Kostrzewskiego

20 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok wybitnemu archeologowi litewskiemu, prof. dr. hab. Mykolasowi Michelbertasowi. Nagrodę wręczyli wiceprezesi SNAP: mgr Alina Jaszewska i dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM oraz wicedyrektor Instytutu Archeologii UAM, dr hab. Jacek Wierzbicki.

Gospodarzem tego wydarzenia był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Jarosław Czubiński. Obecni byli też m.in. rektor Uniwersytetu Wileńskiego, prof. dr hab. Artūras Žukauskasz i kierownik Katedry Archeologii, prof. dr hab. Albinas Kuncevičius.

Czytaj więcej >>
WSA, t. 16

Wreszcie ukazał się długo oczekiwany i „trochę” spóźniony 16 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”, noszący jeszcze rok wydania 2015.

Jak na profil tego czasopisma prezentowany wolumin przynosi nietypowy zestaw prac, bowiem na 264 stronach druku znalazły się w nim nie tylko artykuły poświęcone Wielkopolsce, ale i kilka opracowań pod wspólnym tytułem: Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii.


 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN